Savremeni automobili postaju sve snažniji, ali i tiši u radu kako je nauka i tehnologija napredovala. Do toga je došlo zbog strožijih ekoloških standarda. Pored toga, proizvođači automobila su upravo iz tog razloga morali da počnu sa ugradnjom filtera čestica čađi u dizelaše. Zadatak ovih filtera jeste da smanji izbacivanje čestica u atmosferi, i na taj način se vodi više računa o zaštiti životne sredine.

Kako uočiti problem sa DPF filterom?

DPF filter poseduje na sebi šest senzora koji vode računa o stanju izduvnih gasova koji na taj način dolaze iz motora. Upravo zahvaljujući ovim senzorima, vozač zahvaljujući računaru automobila prepoznaje samo stanje u filteru, mereći pritisak u komorama ispred, kao i iza filtera, kao i nivo čađi i pepela u sistemu.

Kada je u pitanju čišćenje DPF filtera, postoji pasivna i aktivna regeneracija. Onog trenutka kada je nivo čađi u ovom filteru veći nego što pasivna regeneracija može da sredi, računar pomoću lampica na kontrolnoj tabli automobila sugeriše vozaču da započne dužu vožnju pri većoj brzini. Kada dođe do toga, onda se povećava temperatura u DPF filteru i sprovodi se aktivna regeneracija. Međutim, i prilikom upozorenja, često se dešava da vozači ne ispoštuju preporuku svog automobila i ne pomognu mu u regeneraciji filtera. To dovodi da se filter prepuni česticama čađi, a onda je potrebno kupiti nov filter koji košta nekoliko hiljada evra, ili očistiti isti filter u servis. Čišćenjem dpf filtera u servisu ćete dosta uštedeti, a cene idu od 60 evra pa naviše, u zavisnosti od modela i stepena kvara. U slučaju čišćenja DPF filtera u servisu, vrlo je važno da se očisti na pravi način, jer u suprotnom može biti uništen.

Čišćenje DPF filtera

Kada je u pitanju čišćenje DPF filtera, postoji nekoliko načina kako može da se izvrši. Prvi način je da vlasnici automobila sa ovim filterom povremeno izađu na autoput kako bi automobil, pri većoj ali konstantnoj brzini samostalno očistio filter. Drugi način je da se povremeno koriste aditivi koji štite DPF filter, i oni se dodaju u rezorvoar za gorivo. I poslednji, treći način čišćenja DPF filtera je profesionalno čišćenje koje se može obaviti u brojnim firmama. Kada su u pitanju ove firme, koristi se Eco Blaster tehnologija koja predstavlja jednu od najčešće korišćenih tehnologija danas i tokom samog postupka, ovaj filter mora da zagreje na visokoj temperaturi, a posle toga se tretira hemijskim sredstvima koje ga osvežavaju i na taj način ga osposobljavaju da i dalje obavlja svoje funkcije.

Postavlja se pitanje zašto je potrebno čistiti DPF filter? Postoji nekoliko razloga zašto treba redovno i pravilno čistiti DPF filter. Prvi razlog je taj što zapušeni filter smanjuje radne performanse motora i ograničava njegov rad na 2800 obrtaja po minutu. Drugi razlog je taj što se rizikuje oštećenje turbine, egr ventila, dizni, karika, klipova, kao i ostalih delova motora. Poslednji razlog, ali svakako ne i najmanje važan, jeste taj što je cena novog isuviše visoka. Upravo, zbog ovih razloga mnogi vlasnici automobila smatraju da treba skinuti DPF filter. Međutim, u slučaju njegovog skidanja, gubi se svaka Euro norma.