Osiguravajuće kuće predstavljaju moderne kompanije koje pružaju usluge obezbeđivanja života, pokretne i nepokretne imovine, čak i konkretnih situacija u kojima se ljudi mogu naći. Pružajući nadoknadu u slučaju određenih okolnosti, kasko osiguranje prevoznih sredstava je efikasan način zaštite ukoliko do iznenadnih, ali osiguranih okolnosti dođe u nekom trenutku. 

Važno je istaći da je kasko osiguranje dobrovoljno, odnosno da vlasnici motornih vozila samostalno donose odluku da li će zaštititi svoje vozilo u slučaju nepredviđenih okolnosti, što se definiše putem ugovora sa osiguravajućim kompanijama. Kao saglasnost volja, ugovor se sklapa sa izraženom definisanom premijom osiguranja, koju plaća klijent kompaniji, dok se značajne sume isplaćuju ukoliko do rizika dođe. Postoji više varijanti koje može imati kasko osiguranje, kao i opcija za zainteresovane klijente.

Kasko osiguranje obuhvata pokriće različitih rizika motornih vozila

Kada se ugovara kasko osiguranje, izjava volje dveju strana predstavlja zvaničnu saglasnost o svim bitnim elementima pismenog dogovora. Naime, osigurana lica moraju znati koji je predviđeni iznos nadoknade – premije osiguranja, kao i da li se plaća odjednom ili u ratama. Pored toga, postoji više rizika koji mogu biti predmet ugovora, i najčešće su u pitanju delimičn eili potpune havarije motornih vozila, kao i kasko osiguranje u slučaju otuđenja, odnosno krađe

U zavisnosti od obima osiguranja, odabranog rizika i predviđenih mogućih posledica po vozilo određenog tipa i generacije, definiše se premija osiguranja. Ugovorom može biti predviđeno i kasko osiguranje dodatne opreme, a ne samo vozila koje može biti putničko, teretno, specijalno, priključno, vučno, iz inostranstva, u postupku popravke, za radne aktivnosti i slično. U zavisnosti od vrste vozila, pratećih okolnosti i poslovne politike osigravajućeg društva, mogu se definisati različite varijante za kasko osiguranje.

Kasko osiguranje pruža sigurnost, bezbednost i pouzdanost

Osiguravajuće kuće za određenu nadoknadu pokrivaju eventualne rizike usled štete, što je posebno slučaj sa upravljanjem motornim vozilima i saobraćajem. Funkcioniše po principu plaćanja premije društvu, koja se u slučaju dolaska do osiguranog rizika isplaćuje u zavisnosti od procenjene štete. Ukoliko na putevima dođe do saobraćajne nezgode u kojoj će se oštetiti motorno vozilo osiguranog lica, kao i dodatna oprema ako je predviđeno ugovorom, osiguravajuće kuće nakon procene isplaćuju potrebnu sumu novca da bi se realizovala popravka. 

Nedugo nakon nezgode, angažuje se tim za procenu štete koji formira zapisnik i po osnovu kojeg se određuje koja suma novca je potrebna da bi se svi troškovi usled nezgode nadoknadili. To je način da vozači budu sigurni i bezbedni tokom vožnje, odnosno da znaju da će u slučaju nesrećnog slučaja šteta biti nadoknađena. Istovremeno, dobija se osećaj rasterećenja i otklanja stres, nelagodnost i neprijatnost kada se pojave ogromni računi za pokriće troškova, jer su osigurana lica dobila pouzdanog partnera – osiguravajuću kuću koja će sve to efikasno nadoknaditi. Pored toga, uz kasko osiguranje od rizika bespravnog otuđivanja, odnosno krađe, osiguravajuća društva isplaćuju sumu novca ukoliko dođe do takvog rizika. 

Kasko osiguranje predstavlja dobrovoljnu varijantu koja funkcioniše po principu sklapanja ugovora sa osiguravajućim društvom. Obezbeđuje efikasnu nadoknadu štete usled nezgode na sopstvenom vozilu, dok se može odnositi i na pokriće rizika bespravnog otuđivanja prevoznog sredstva, što se dodatno ugovara i plaća. Današnji vozači u najvećem broju ugovaraju ovu vrstu osiguranja, kao efikasan i pouzdan način nadoknade svih troškova usled dolaska do nepredviđenih okolnosti sa prevoznim sredstvima.